Senin, 21 Juni 2010

Di Sebalik Tabir Youtube (edisi Bahasa Melayu, Malaysia)buku YouTube Success Story diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia dengan judul : DI SEBALIK TABIR YOUTUBE oleh penerbit PTS Profesional (www.pts.com.my)